Tư vấn xin Visa Doanh nhân Hoa Kỳ L-1trong thời gian nhất định

Visa L1 là loại visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ trong một thời gian nhất định. Chính phủ Hoa Kỳ không cấp visa làm việc một cách tuỳ tiện. Nhìn chung, visa làm việc phải căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng cụ thể của người tuyển dụng tại Hoa Kỳ. Visa L1 được cấp và xét duyệt cho người Việt Nam theo các tiêu chí sau đây:

635058284760763255 Tư vấn xin Visa Doanh nhân Hoa Kỳ L 1
Đối tượng:

–  Doanh nhân, nhà quản lý ở Việt Nam sang Mỹ điều hành công ty / chi nhánh ở Mỹ
–  Visa được cấp cho nhà quản lý và các thành viên trong gia đình (con dưới 21 tuổi)
–  Visa được cấp tối đa lên đến 7 năm

Điều kiện dành cho công ty:

–  Doanh nghiệp ở VN hoạt động tối thiểu 1 năm
–  Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã hoạt động
–  Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác
–  Doanh nghiệp ở VN phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp ở Mỹ
–  Phải có trụ sở hoạt động
–  Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ
–  Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau
–  Công ty ở Mỹ phải là:
+  Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
+  Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
+  Chi nhánh (Branch)

Điều kiện đối với nhà quản lý được chuyển sang Mỹ:

–  Đã làm việc cho công ty ở VN tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất
–  Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý/nhà điều hành doanh nghiệp
–  Lương được công ty ở VN hoặc công ty ở Mỹ chi trả

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>