New Jersey (NJ)

Thông tin về tiểu bang New Jersy – ven bờ Đại Tây Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang New Jersy   Hoa Kỳ

New Jersey (phát âm như là “Niu Giơ-di”, phát âm tiếng Anh là Nghei /njuːˈdʒɜrzi/) là một trong 4 tiểu bang nhỏ nhất của Hoa