Wyoming (WY)

Thông tin về tiểu bang Wyoming – miền Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Wyoming   Hoa Kỳ

Wyoming là một tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang ít dân nhất Hoa Kỳ với vỏn vẹn 509.294 người Wyoming phía