Oklahoma (OK)

Thông tin về tiểu bang Oklahoma – miền Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Oklahoma   Hoa Kỳ

Oklahoma là một tiểu bang nằm ở miền nam Hoa Kỳ. Với dân số 3,6 triệu người vào năm 2007 và diện tích 177.847 km²,