Washington (WA)

Thông tin về tiểu bang Washington – Tây Bắc Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Washington   Hoa Kỳ

Tiểu bang Washington là một bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phía bắc giáp với Canada, phía nam giáp vớiOregon.