Top 10 đại học luật hàng đầu thế giới danh bất hư truyền

 

Để tìm những luật hàng đầu trên thế giới, QS World University Rankings 2015 đã công bố bảng xếp hạng những đại học tốt nhất về ngành này, dựa trên tiếng tăm học thuật, sự nổi tiếng của cựu sinh viên trường và các nghiên cứu, đóng góp mà ngành luật của trường đã làm được. Sau đây là 10 trường đại học luật danh bất hư truyền trên toàn cầu.

1.Đại học Havard – Mỹ

2.Đại học Cambridge – Anh

3.Đại học – Anh

4.Đại học Yale – Mỹ

5.Đại học New York – Mỹ

6.Đại học Standford – Mỹ

7.Đại học khoa học chính trị – kinh tế London – Anh

8.Đại học Melbourne – Úc

9. Đại học California, Berkeley – Mỹ

10.Đại học Columbia – Mỹ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>