Tư vấn xin visa lao động ngắn hạn ở Hoa Kỳ – H và L-1 làm việc không định cư

 

Những ai cần visa làm việc?Những người đến Hoa Kỳ với mục đích làm việc ngắn hạn cần phải xin visa làm việc khô
đnh cư.

Những người nhập cảnh vào hoa Kỳ bằng visa du lịch hoặc công tác không được phép làm việc.
Chính phủ Hoa Kỳ không cấp visa làm việc một cách tuỳ tiện, không có chủ định. Nhìn chung, visa làm việc phải căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng cụ thể của người tuyển dụng tại Hoa Kỳ.
Những loại visa làm việc thông dụng nhất bao gồm:
Visa làm việc ngắn hạn (H) – Loại visa này dành cho người lao động ngắn hạn có nghiệp vụ hoặc tay nghề cao, hoặc đảm nhiệm một vị trí do thiếu nhân công Hoa Kỳ, hoặc để được đào tạo từ phía người tuyển dụng. Việc tuyển dụng hoặc đào tạo phải được Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ chấp thuận căn cứ vào đơn đề nghị của người tuyển dụng tại Hoa Kỳ.

Visa làm việc cho văn phòng đại diện của công ty ở Hoa Kỳ (L-1) – visa này cho phép các công ty đa quốc gia có văn phòng ở một số nước và cử đại diện của mình sang làm việc tại văn phòng của mình ở Hoa Kỳ. Người tuyển dụng trước hết phải xin được giấy phép của USCIS tại Hoa Kỳ cấp cho nhân viên của mình trước khi nhân viên này có thể nộp đơn xin visa L-1.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>