Tennessee (TN)

Thông tin về tiểu bang Tennessee – Đông Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Tennessee   Hoa Kỳ

Tennessee (i / tɛnɨsi ː /) (Cherokee: Ꮤ Ꮎ Ꮟ) là một tiểu bang nằm ở Đông Nam Hoa Kỳ. Tennessee là bang rộng thứ