Michigan (MI)

Thông tin về tiểu bang Michigan – vùng Bắc- Đông Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Michigan   Hoa Kỳ

Michigan là một tiểu bang thuộc vùng Bắc-Đông Bắc của Hoa Kỳ, giáp Canada. Bang này được đặt tên theo hồ Michigan, vốn có xuất xứ từ tiếng Ojibwe là mishigami có