Missouri (MO)

Thông tin về tiểu bang Missouri – vùng trung tâm Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Missouri   Hoa Kỳ

  Missouri (IPA: [məˈzʊri], /məˈzɝi/, /məˈzʊrə/, hay là /məˈzɝə/, được đặt tên theo tiếng bộ lạc Siouan nghĩa là “thành phố của nhiều tàu lớn”,