Connecticut (CT)

Thông tin về tiểu bang Connecticut – đông bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Connecticut   Hoa Kỳ

    Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền đông bắc Hoa