Top 10 đại học hàng đầu thế giới về ngành tâm lý học tốt nhất

 

 

Dựa trên tiếng tăm về học thuật, các thành tựu của sinh viên, sức ảnh hướng của các nghiên cứu mà QS World University Rankings đã chọn lọc những hàng đầu thế giới về ngành tâm lý. Sau đây là Top 10 trường tốt nhất ngành này. Các bạn du học ngành tâm lý có thể tham khảo.

1.Đại học Havard  – Mỹ

2.Đại học Cambridge – Anh

3.Đại học Standford – Anh

4.Đại học Oxford

5.Đại học California, Los Angeles (UCLA) – Mỹ

5.Đại học Yale – Mỹ

7.Đại học California, Berkeley (UCB) – Mỹ

7.Đại học Michigan – Mỹ

9.Đại học London (University College London – UCL) – Anh

10.Đại học Michigan – Mỹ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>