Kentucky (KY)

Thông tin về tiểu bang Kentucky – Hoa Kỳ tiểu bang miền Nam

Thông tin tiểu bang Kentucky   Hoa Kỳ

    Khối thịnh vượng chung Kentucky (tiếng Anh: Commonwealth of Kentucky, phát âm như “Ken-tắc-ky”) là tiểu bang thứ 15 của Hoa Kỳ. Kentucky thường được coi là tiểu