Nam Carolina (SC)

Thông tin về bang South Carolina – phía nam Hoa Kỳ

Thông tin bang South Carolina   Hoa Kỳ

Nam Carolina (South Carolina) là một bang thuộc phía nam của Hoa Kỳ. Nam Carolina là một trong 13 thuộc địa nổi dậy chống lại sự thống trị củaAnh trong Cách