hướng dẫn xin Visa doanh nhân Ở hoa kỳ

Tư vấn xin Visa Doanh nhân Hoa Kỳ L-1trong thời gian nhất định

Tư vấn xin Visa Doanh nhân Hoa Kỳ L 1

Visa L1 là loại visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ trong một thời gian nhất định. Chính phủ Hoa Kỳ không