New Mexico (NM)

Thông tin về tiểu bang New Mexico – Tây Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang New Mexico   Hoa Kỳ

New Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Nuevo México) là một tiểu bang thuộc vùng tây nam của Hoa Kỳ. Trong lịch sử tương đối dài