Tây Virginia (WV)

Thông tin về tiểu bang West Virginia – Hoa Kỳ – The Moutain State vùng Appalachia

Thông tin tiểu bang West Virginia   Hoa Kỳ   The Moutain State

  Tây Virginia là một tiểu bang Hoa Kỳ trong vùng Appalachia, nói chung được biết đến như là The Mountain State. Tây Virginia ly