Mississippi (MS)

Thông tin về tiểu bang Mississippi – phía nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Mississippi   Hoa Kỳ

  Mississippi là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Tên của tiểu bang lấy từ tên sông Mississippi, chảy dọc theo biên giới