Hawaii (HI)

Thông tin về tiểu bang Hawaii – Hoa Kỳ – Thiên đường hạ giới miền nhiệt đới

Hawaiʻi là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có nước chung quanh. Vì không thuộc lục địa Hoa Kỳ, nó là một trong hai