Idaho (ID)

Thông tin về tiểu bang Idaho – miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Idaho   Hoa Kỳ

 Idaho (có thể phát âm như “Ai-đa-hồ”) là một tiểu bang thuộc miền Tây BắcHoa Kỳ. Idaho có tên rất bất thường. Có lẽ là