New York (NY)

Thông tin về tiểu bang New York – Hoa Kỳ dân số đông thứ 3

Thông tin tiểu bang New York   Hoa Kỳ

   Tiểu bang New York (tiếng Anh: State of New York, thường được gọi là New York State, Hán-Việt: Tiểu bang Nữu Ước, đọc là