Alaska (AK)

Thông tin về tiểu bang Alaska – kề cận bờ biển Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Alaska   Hoa Kỳ

    Alaska (phát âm như “A-lát-xka”) là tiểu bang kề cận với bờ biển tây của Bắc Mỹcó vào khoảng 640.000 cư dân trên