Nebraska (NE)

Thông tin về tiểu bang Nebraska – Đồng bằng lớn Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Nebraska   Hoa Kỳ

  Nebraska là một tiểu bang thuộc Đồng bằng Lớn của Hoa Kỳ. Nebraska lấy tên từ tiếng Oto của dân bản địa có nghĩa là “mặt nước phẳng”, theo consông Platte chảy qua