Alabama (AL)

Thông tin về tiểu bang Alabama – Hoa Kỳ hệ thống đường nước lớn thứ 2

Thông tin tiểu bang Alabama   Hoa Kỳ

  Alabama là tiểu bang lớn thứ 30 của Hoa Kỳ với tổng diện tích là 135.775kilômét vuông (52.423 dặm vuông).Diện tích mặt nước chiếm