Wisconsin (WI)

Thông tin về tiểu bang Wisconsin – miền Trung Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Wisconsin   Hoa Kỳ

isconsin (phát âm: [wɪs ˈkɑn sn̩]) là một tiểu bang miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Nền kinh tế vùng đồng quê vốn dựa vào