Nam Dakota (SD)

Thông tin về tiểu bang South Dakota – trung Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang South Dakota   Hoa Kỳ

  Nam Dakota (South Dakota đọc như “Sao Đà-cô-ta”) là một trong năm mươi tiểu bang của nước Mỹ, nằm ở trung bắc Mỹ, phía