Top 10 đại học được đánh giá tốt nhất nước Mỹ 2016

 

Theo US Snew & World Report, sau đây là 10 đại học tốt nhất nước Mỹ 2016. Theo bảng xếp hạng này,có 2 trường đồng hạng 10 đó là Viện Công nghệ California và Đại học Johns Hopkins.

1.Đại học Princeton

du-hoc-my-2016-1

2.Đại học Harvard

du-hoc-my-2016-2

3.Đại học Yale

du-hoc-my-2016-3

4.Đại học Columbia

du-hoc-my-2016-4

5.Đại học Stanford

du-hoc-my-2016-5

6.Đại học Chicago

du-hoc-my-2016-6

7.Viện Công nghệ Massachusetts

du-hoc-my-2016-7

8.Đại học Duke

du-hoc-my-2016-8

9.Đại học Pennsylvania

du-hoc-my-2016-9

10.Viện Công nghệ California

du-hoc-my-2016-10

10.Đại học Johns Hopkins

du-hoc-my-2016-11

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>