thông tin tiểu bang Colorado

Thông tin về tiểu bang Colorado – phía Tây miền trung Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Colorado   Hoa Kỳ

    Colorado (có thể phát âm như “Cô-lô-ra-đô”[1]) là một tiểu bang phía Tây ở miền trung Hoa Kỳ. Tiểu bang nổi tiếng về