Thông tin về tiểu bang North Dakota – xa nhất về phía bắc Hoa Kỳ

 

Bắc Dakota (North Dakota) là một tiểu bang Hoa Kỳ, xa nhất về phía bắc của các tiểu bang trong khu vực Đồng bằng Lớn thuộc Trung Tây Hoa Kỳ, mặc dù trong suốt thế kỉ 19 được xem như là một phần của miền tây hoang dã. Sông Missouri chảy qua phần phía tây của tiểu bang này, tạo thành hồ Sakakawea sau đập Garrison. Trước đây là một phần của lãnh địa Dakota (đặt theo tên bộ tộc Dakota của dân bản địa châu Mỹ), Bắc Dakota trở thành một tiểu bang vào năm 1889.

635150029088926220 Thông tin tiểu bang North Dakota   Hoa Kỳ 635150029078428845 Thông tin tiểu bang North Dakota   Hoa Kỳ

 

635150029096669865 Thông tin tiểu bang North Dakota   Hoa Kỳ
Thành phố Fargo

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>