tìm hiểu bang Vermont

Thông tin về tiểu bang Vermont – Hoa Kỳ vùng New England

Thông tin tiểu bang Vermont   Hoa Kỳ

  Vermont (phát âm [vɚˈmɔ̃nt]) là một tiểu bang Hoa Kỳ nằm trong vùng New England. Bang này xếp thứ 43 về diện tích đất