thông tin New Hampshire

Thông tin về tiểu bang New Hampshire – miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang New Hampshire   Hoa Kỳ

New Hampshire ( i / nu ː hæmpʃər / ) là một tiểu bang trong vùng New England miền đông bắc Hoa Kỳ, được đặt