Oregon

Những tác phẩm trong cuộc thi ảnh 2014 (lần thứ 26) của National Geographic

Những tác phẩm trong cuộc thi ảnh 2014 (lần thứ 26) của National Geographic

  Cuộc thi ảnh thường niên lần thứ 26 của tạp chí National Geographic Traveler đang diễn ra vào chỉ còn nhận ảnh trong vài

Thông tin về tiểu bang Oregon – Tây Bắc Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Oregon   Hoa Kỳ

Oregon (/ˈɒrɨɡən/) là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có nhiều bộ lạc người bản