bang Kansas Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Kansas – miền Trung Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Kansas   Hoa Kỳ

    Kansas là tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Tiểu bang này được đặt tên theo sông Kansas chảy qua tiểu bang, và tên của sông bắt nguồn từ tiếng