Visa

Chương trình Xổ số Visa Diversity Visa (DV) – Những thông tin thú vị

634834910871760000

  Đạo luật Nhập cư năm 1990 của Mỹ đã lập chương trình sổ số visa – Diversity Visa (DV). Chương trình này nhằm mục

Visa Hoa Kỳ có các loại nào và cách làm thủ tục ra sao

  Visa là gì? Visa là bản xác nhận cho phép một người nước ngoài đến cửa khẩu và xin phép nhập cảnh Hoa Kỳ.

Khi nào thì không hội đủ điều kiện để được cấp Visa Hoa Kỳ?

  Điều khoản 214(b) của Bộ Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (INA) là điều khoản thường được áp dụng cho đương đơn

Hoa Kỳ trì hoãn đợt cấp visa vì gặp sự cố kỹ thuật trên phạm vi toàn cầu

Hoa Kỳ trì hoãn đợt cấp visa vì gặp sự cố kỹ thuật

  “Chúng tôi xin thông báo tiến trình xét duyệt visa đang bị chậm trễ ngoài dự kiến do một số vấn đề kỹ thuật.