thông tin bang Illinois Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Illinois – Hoa Kỳ đông dân nhất vùng Trung Tây

Thông tin tiểu bang Illinois   Hoa Kỳ

    Illinois là tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, gia nhập liên bang năm 1818. Illinois là tiểu bang đông dân nhất vùng Trung