Iowa

Thông tin về tiểu bang Iowa – Vựa lúa số 1 của nước Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Iowa   Vựa lúa số 1 của nước Hoa Kỳ

    Iowa với diện tích 145743 cây số vuông và dân số trên 3 triệu dân phần lớn tập trung ở thủ đô Des Moines là