đại sứ quán hoa kỳ ở việt nam

Xây dựng đại sứ quán Hoa Kỳ mới ở Việt Nam tại Hà Nội

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới ở Việt Nam

  Ngày 8/8, ông David B.Shear, Đại sứ Mỹ tại VN đã rời Hà Nội kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Sau nhiệm