bang Indiana Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Indiana – miền Trung Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Indiana   Hoa Kỳ

    Indiana (phát âm như “In-đi-a-na”, hay giống “In-đi-e-nơ” trong tiếng Anh) là một tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Indiana giáp