thông tin bang Georgia

Thông tin về tiểu bang Georgia – khu vực giữa Đông Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Georgia   Hoa Kỳ

    Georgia là một tiểu bang tại khu vực giữa của Đông Nam Hoa Kỳ. Ðây là nơi sinh của Tổng thống Jimmy Carter. Georgia nằm giáp với