người dân Hoa Kỳ

Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn ở Mỹ ( Thanksgiving )

Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn

  Dân Mỹ nghỉ Thanksgiving, giống dân ta đón Tết Nguyên đán. Hiện có 8 nước theo phong tục này là Argentina, Brazil, Canada, Nhật,