dimond head

Đến thăm Đỉnh Kim Cương (Diamond Head) ở Hawaii điểm tham quan độc đáo

Đến thăm Đỉnh Kim Cương (Diamond Head) ở Hawaii

  Miệng núi lửa Kim cương (Diamond Head) là một trong những điểm tham quan độc đáo mà du khách không thể bỏ qua khi