đại học standford

Top 10 đại học hàng đầu thế giới về ngành tâm lý học tốt nhất ngành này

  Dựa trên tiếng tăm về học thuật, các thành tựu của sinh viên, sức ảnh hướng của các nghiên cứu mà QS World University

20 đại học hàng đầu thế giới về khoa học máy tính và ứng dụng của nó

  Khoa học máy tính là nghiên cứu về máy tính và các ứng dụng của nó, bao gồm kỹ thuật và thiết kế phần