chứng nhận lees

Tòa nhà “Long and Kimmy Nguyen Engineering Building” được chứng nhận Leed

Tòa nhà Long and Kimmy Nguyen Engineering Building ở trường đại học George Mason

FAIRFAX COUNTY, Virginia (NV) – Từ 2009 đến nay, tòa cao ốc lớn nhất trong khuôn viên Ðại Học George Mason ở Fairfax, Virginia mang