Lãnh Thổ Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Idaho – miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Idaho  Hoa Kỳ

 Idaho (có thể phát âm như “Ai-đa-hồ”) là một tiểu bang thuộc miền Tây BắcHoa Kỳ. Idaho có tên rất bất thường. Có lẽ là

Thông tin về tiểu bang Illinois – Hoa Kỳ đông dân nhất vùng Trung Tây

Thông tin tiểu bang Illinois  Hoa Kỳ

    Illinois là tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, gia nhập liên bang năm 1818. Illinois là tiểu bang đông dân nhất vùng Trung

Thông tin về tiểu bang Indiana – miền Trung Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Indiana  Hoa Kỳ

    Indiana (phát âm như “In-đi-a-na”, hay giống “In-đi-e-nơ” trong tiếng Anh) là một tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Indiana giáp

Thông tin về tiểu bang Iowa – Vựa lúa số 1 của nước Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Iowa  Vựa lúa số 1 của nước Hoa Kỳ

    Iowa với diện tích 145743 cây số vuông và dân số trên 3 triệu dân phần lớn tập trung ở thủ đô Des Moines là

Thông tin về tiểu bang Kansas – miền Trung Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Kansas  Hoa Kỳ

    Kansas là tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Tiểu bang này được đặt tên theo sông Kansas chảy qua tiểu bang, và tên của sông bắt nguồn từ tiếng

Thông tin về tiểu bang Kentucky – Hoa Kỳ tiểu bang miền Nam

Thông tin tiểu bang Kentucky  Hoa Kỳ

    Khối thịnh vượng chung Kentucky (tiếng Anh: Commonwealth of Kentucky, phát âm như “Ken-tắc-ky”) là tiểu bang thứ 15 của Hoa Kỳ. Kentucky thường được coi là tiểu

Thông tin về tiểu bang Louisiana – phía Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Louisiana  Hoa Kỳ

  Louisiana là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Bang Louisana phía tây giáp Texas; phía bắc giáp Arkansas; phía đông giáp Mississippi; và phía nam là Vịnh Mexico.

Thông tin về tiểu bang Maine – vùng New England Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Maine  Hoa Kỳ

  Maine là một tiểu bang trong vùng New England của Hoa Kỳ. Về phía nam và phía đông là Đại Tây Dương, phía đông

Thông tin về tiểu bang Maryland – vùng Trung Đại Tây Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Maryland  Hoa Kỳ

  Maryland (IPA: [ˈmæɹ.ɪ.lənd]), là một tiểu bang vùng Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, nằm trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Maryland phía

Thông tin về tiểu bang Michigan – vùng Bắc- Đông Bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Michigan  Hoa Kỳ

Michigan là một tiểu bang thuộc vùng Bắc-Đông Bắc của Hoa Kỳ, giáp Canada. Bang này được đặt tên theo hồ Michigan, vốn có xuất xứ từ tiếng Ojibwe là mishigami có

Thông tin về tiểu bang Massachusetts – Hoa Kỳ trong 13 tiểu bang đầu tiên

Thông tin tiểu bang Massachusetts  Hoa Kỳ

  Khối thịnh vượng chung Massachusetts là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, có thành phố lớn nhất là Boston, phía

Thông tin tiểu bang Minnesota – vùng trung tây Hoa Kỳ

1

  Minnesota là một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Cái tên Minnesota bắt nguồn từ tên mini sota trong tiếng Dakota cho sông Minnesota, nghĩa là “nước trắng như trời”.

Thông tin về tiểu bang Mississippi – phía nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Mississippi  Hoa Kỳ

  Mississippi là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Tên của tiểu bang lấy từ tên sông Mississippi, chảy dọc theo biên giới

Thông tin về tiểu bang Missouri – vùng trung tâm Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Missouri  Hoa Kỳ

  Missouri (IPA: [məˈzʊri], /məˈzɝi/, /məˈzʊrə/, hay là /məˈzɝə/, được đặt tên theo tiếng bộ lạc Siouan nghĩa là “thành phố của nhiều tàu lớn”,