tìm hiểu Pennsylvania

Thông tin về tiểu bang Pennsylvania – Đông Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Pennsylvania   Hoa Kỳ

 Khối thịnh vượng chung Pennsylvania (tiếng Anh: Commonwealth of Pennsylvania; IPA: [pɛnsl̩veɪnjə] hoặc [pɛnsl̩veɪniə]) là một tiểu bang phía đông Hoa Kỳ. Là một trong Mười ba Thuộc địa thành lập nên nước Mỹ,