thông tin bang Rhode Island

Thông tin về tiểu bang Rhode Island – Hoa Kỳ có diện tích nhỏ nhất

Thông tin tiểu bang Rhode Island   Hoa Kỳ

Rhode Island là tiểu bang với diện tích nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tên chính thức của Rhode Island là The State of Rhode Island