thông tin bang Ohio Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Ohio – Trung Tây Hoa Kỳ

  Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O., người Việt đọc là “Ồ-hai-ô”) là một tiểu bang khu vực Trung Tây (cũ)