công dân hoa kỳ

Di dân và hòa nhập cuộc sống nhanh chóng tại Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt

Từ hoàn cảnh của người tỵ nạn nay đã trở thành những công dân Hoa Kỳ, những cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phát