California hoa kỳ

Thông tin về tiểu bang California – ven biển phía Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang California   Hoa Kỳ

    California (phát âm như “Ca-li-pho-ni-a” hay “Ca-li-phoóc-ni-a”, nếu nhanh: “Ca-li-phoóc-nha”), còn được gọi vắn tắt là Ca Li, là một tiểu bang ven