bảo tàng hàng không mẫu ham

Đến thăm bảo tàng hàng không mẫu hạm Intrepid ở New York những kỉ vật quý báu của ngành

Đến thăm bảo tàng hàng không mẫu hạm Intrepid ở New York

  Lịch sử hàng không, hàng hải và vũ trụ Hoa Kỳ chứa đầy những thăng trầm với không ít những siêu máy bay, tàu